ทพ.บุญเกริก สีอุไรย์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์เด็ก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
16.00-20.00
อังคาร
16.00-20.00
พุธ
16.00-20.00
พฤหัสบดี
16.00-20.00
ศุกร์
16.00-20.00
เสาร์
09.00-15.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / แพทย์ทันตกรรมเด็ก *งดออกตรวจวันอาทิตย์