ทพญ.ศศิประภา พงศ์รุจิกร
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
09.00-19.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-19.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม