ทพญ.ฐิติอร พาณยง
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตแพทยศาสตร์
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
09.00-19.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
บทความที่เกี่ยวข้อง