แผนกฉุกเฉิน
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกฉุกเฉิน

แผนกฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกประเภทและภาวะฉุกเฉินของโรคทุกสาขา พร้อมรับผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน ทีมพยาบาลวิชาชีพ รถพยาบาลฉุกเฉิน รวมทั้งให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ เมื่อเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง (Heart Attack) ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน/วิกฤต

  • ทีมแพทย์พร้อมพยาบาลฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • แผนกฉุกเฉินของเราให้การบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการดูแลฟื้นคืนชีพและรักษาบาดแผลอย่างเร่งด่วน โดยแผนกของเราประกอบด้วยบุคลากรที่ทำงาน เป็นทีม และถูกฝึกฝนอย่างประจำและสม่ำเสมอ เพื่อการบริการดูแลรักษาในภาวะฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ
  • แผนกฉุกเฉินของเราประกอบด้วยอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรถพยาบาลฉุกเฉินที่เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง