แผนกอายุรกรรมโรคเลือด
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกอายุรกรรมโรคเลือด

แพทย์ประจำศูนย์