ศูนย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์อายุรกรรมโรคหัวใจ

แพทย์ประจำศูนย์