แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

แพทย์ประจำศูนย์