แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

แพทย์ประจำศูนย์