ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง

พร้อมให้การดูแลอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สำหรับการดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เพื่อการวินิจฉัย ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เพื่อให้ทราบสาเหตุของโรคทางสมอง

  • เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan – 433 Slices)  ช่วยตรวจค้นหาโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะภาวะเลือดคั่งในสมอง เส้นเลือดสมองแตก
  • เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เอ็ม อาร์ ไอ (MRI Scan )  สำหรับตรวจสมองและ หลอดเลือดของสมองอย่างละเอียด

การรักษาโรคทางสมอง

  • การรักษาด้วยการใช้ยา
  • การรักษาโดยวิธีการทางกายภาพบำบัด
  • การรักษาโดยการใช้อุปกรณ์ช่วยเสริม
  • การนวดแบบอายุรเวท
  • การรักษาด้วยวิธีการฝังเข็ม
  • การฉีดยาเข้าบริเวณประสาทและไขสันหลัง หรือ ข้อต่อกระดูก
  • การรักษาโดยใช้คลื่นวิทยุ ที่เรียกว่า นิวคลีโอพลาสตี้ (Nucleoplasty)
  • การรักษาด้วยการผ่าตัด และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (MIS : Minimally Invasive Surgery)
แพทย์ประจำศูนย์