ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท้อ รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์

ให้บริการและการรักษาอย่างครอบคลุมทุกการรักษา สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ นักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลบาดแผล รวมถึงการรักษาบาดแผลผู้ป่วยเบาหวาน โดยเครื่องอ๊อกซิเจนแรงดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) เพื่อช่วยให้บาดแผลฟื้นฟูเร็วขึ้น โดยศูนย์เบาหวานให้การดูแล ประเมินผล รักษาและติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

การบริการ

  • ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
  • การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
  • ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์คลอดทารกอย่างปลอดภัยและ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  • ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อรักษาเท้า
  • ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
  • ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
แพทย์ประจำศูนย์