ศูนย์อายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์อายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

แพทย์ประจำศูนย์