แผนกสูตินรีเวช
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกสูตินรีเวช

เบอร์ติดต่อ
027615999
ช่วงเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน : 
08.00-21.00

แผนกสูตินรีเวช  ให้บริการดูแลโรคสุภาพสตรี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางนรีเวชอย่างครบวงจร  ตลอดจนการเตรียมตัวมีบุตร ดูแลทารกในครรภ์มารดา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมีบุตรยาก  โดยสูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ทั้งโรคทางนรีเวช, มะเร็งนรีเวช, ผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช  โรงพยาบาลสินแพทย์ สินแพทย์ เทพารักษ์ พร้อมให้บริการอย่างครบครัน สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทารกในครรภ์ ซึ่งคอยดูแลทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งคลอดและส่งต่อการดูแลให้กับทีมกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทารกแรกเกิดต่อไป และพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านการวินิจฉัย การรักษา

แผนกสูตินรีเวช  ประกอบไปด้วยศูนย์รักษาเฉพาะทาง ดังนี้

• ศูนย์สูตินรีเวชทั่วไป
• ศูนย์สูตินรีเวช (มารดาและทารกในครรภ์)