ศูนย์ศัลยกรรมเด็ก
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ศัลยกรรมเด็ก

ศูนย์ศัลยกรรมเด็ก ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยในเด็กและทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโดยทีมกุมารศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารศัลยกรรม ทั้งศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง คลินิกกุมารศัลยศาสตร์ให้บริการด้านการผ่าตัดของโรคในเด็ก หรือหัตถการที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษในการแก้ไขโรคต่างๆ ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่สุขสบายในเด็ก ตั้งแต่โรคที่เป็นมาแต่กำเนิดไปจนถึงโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง

แพทย์ประจำศูนย์