ศูนย์ศัลยกรรมหลอดเลือด
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ศัลยกรรมหลอดเลือด

ศูนย์ศัลยกรรมหลอดเลือด โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด ตั้งแต่การวินิจฉัยในระยะแรกเริ่มเพื่อวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการรักษา ร่วมกับทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญการและมีประสบการณ์สูง ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นการวินิจฉัยหาต้นตอและสาเหตุของโรคที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การรักษาอย่างถูกต้อง โดยมีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ตลอดจนติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง

 

โรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด

  • โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน
  • แผลเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง
  • เส้นเลือดขอดและความผิดปกติของหลอดเลือดดำ
  • ภาวะหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรัง
  • ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน
  • การผ่าตัดหลอดเลือดเพื่อฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  • โรคหลอดเลือดผิดปกติแต่กำเนิด
  • การบาดเจ็บของหลอดเลือด
แพทย์ประจำศูนย์