ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ศัลยกรรมตกแต่ง  โดยแพทย์ศัลยแพทย์ ผู้ชำนาญการด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง  เพื่อให้การดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา ต่างๆ เช่น ได้รับบาดเจ็บทางใบหน้า หรือ มีบาดแผลที่ต้องการผ่าตัดเสริมสร้างให้ใบหน้ากลับมาสวยงามดังเดิม และมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ในการผ่าตัดดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการแก้ไขความพิการตั้งแต่กำเนิด เช่น ใบหน้าที่ผิดปกติ ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก มีความผิดปกติที่ คอ ปาก ผิวหนัง ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ และ มีบาดแผลที่ใบหน้า เป็นต้น

โดยแพทย์ศัลยแพทย์ ผู้ชำนาญการด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง

  • ศัลยกรรมตกแต่งหนังตาบนและหนังตาล่าง
  • ศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูก
  • ตกแต่งตัดปีกจมูก
  • ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
  • ศัลยกรรมเพื่อแก้ความผิดปกติแต่กำเนิด
  • ศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ
แพทย์ประจำศูนย์