ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แพทย์ประจำศูนย์