ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการ วินิจฉัย รักษา ดูแลและฟื้นฟูทุกปัญหาของผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ กระดูก และ ข้อ ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัด กระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ และดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษา และการผ่าตัดกระดูกและข้อ โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านกระดูกและข้อโดยเฉพาะ  อีกทั้งยังมีห้องผ่าตัด และ ห้องพักเฉพาะทาง Orthopedics  ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีช่วยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านการวินิจฉัย การรักษา  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

 

สามารถให้การรักษาด้วยการผ่าตัด ที่หลากหลาย อาทิ

  • การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป
  • การรักษาข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  • โรคกระดูกสันหลัง
  • อุบัติเหตุกระดูกหัก
แพทย์ประจำศูนย์