ศูนย์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แพทย์ประจำศูนย์