ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร ตับ และ

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อย และส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก อึดอัดแน่นท้อง พบเป็นได้ทั้งโรคที่ไม่ร้ายแรง และโรคที่ร้ายแรง หากไม่ได้ทำการรักษา อย่างถูกต้องและเหมาะสม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ  มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งตับ เป็นต้น

แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร และตับ

ประกอบไปด้วยศูนย์รักษาเฉพาะทาง ครบวงจร โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล

  • ศูนย์โรคตับ
  • ศูนย์โรคทางเดินน้ำดี
  • ศูนย์ส่องกล้องหลอดอาหาร และ กระเพาะอาหาร
  • ศูนย์ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
  • ศูนย์โรคปวดท้อง
แพทย์ประจำศูนย์