ศูนย์โรคมะเร็ง
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง (Cancer) พบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะพบในอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ส่วนในวัยเด็กพบน้อยกว่าในผู้ใหญ่ประมาณ 10 เท่า

 

สาเหตุโรคมะเร็ง

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของโรคมะเร็ง แต่เชื่อว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งอยู่หลายปัจจัย ดังนี้

 1. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย]
  1. สารเคมีบางชนิด เช่น
   • สารเคมีในควันบุหรี่และเขม่ารถยนต์
   • สารพิษจากเชื้อรา
   • สารพิษที่เกิดจากเนื้อสัตว์รมควัน ปิ้ง ย่าง ทอดจนไหม้เกรียม
   • สีย้อมผ้า
   • สารเคมีบางชนิดที่เกิดจากขบวนการทางอุตสาหกรรม
  2. รังสีต่าง ๆ รวมทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด
  3. การติดเชื้อเรื้อรัง เช่น
   • ไวรัสตับอักเสบชนิดบี มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งตับ
   • ฮิวแมน แพพพิโลมา ไวรัส (Human Papilloma Virus หรือ HPV) อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งของเซลล์เยื่อบุต่าง ๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก
   • เอบสไตน์ บาร์ ไวรัส (Epstein Barr Virus) มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งโพรงหลังจมูก
   • เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรัย (Helicobacter Pylori) มีความสัมพันธ์กับมะเร็งกระเพาะอาหาร
  4. พยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ตับ มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีในตับ
 2. สาเหตุภายในร่างกาย
  • กรรมพันธ์ุที่ผิดปกติ
  • ความไม่สมดุลทางฮอร์โมน
  • ภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง
  • การระคายเคืองที่เกิดซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน
  • ภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น
แพทย์ประจำศูนย์