ศูนย์โรคติดเชื้อ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์โรคติดเชื้อ

ศูนย์โรคติดเชื้อ รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์

ตรวจรักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด ให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน ทั้งที่เป็นแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคติดเชื้อ ซึ่งสามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว เพราะโรคติดเชื้อเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรัง และเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อ (ซึ่งบางท่านใช้คำรวมว่ายาแก้อักเสบ ) อย่างไม่เหมาะสมมากมาย ทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อโรค จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ช่วยวางยุทธศาสตร์เพื่อขจัดการติดเชื้อให้หมดไป

โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อ (infectious disease) เป็นโรคหรือภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากการที่มีเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนัง ทางการหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อจึงเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอวัยวะในร่างกาย