ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพ) ให้บริการภายใต้การดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ ผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวใจ และปอด เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ อาทิ ผู้เป็นเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง หรือโรคปอด ตลอดจน ผู้ที่ผ่านการรักษาหัวใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ทั้งผู้ที่เคยผ่านการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ (bypass) การทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจ ผู้ที่ใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ เพื่อทำการฟื้นฟูสภาพร่างกาย หัวใจ และปอด หรือ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องทำกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูร่างกาย หลังการผ่าตัด หลังอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงกลุ่มออฟฟิศซินโดรม Office Syndrome เพื่อให้ร่างกายกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้แข็งแรงขึ้น ทำกิจวัตรประจำวันได้ดีมากขึ้น
รวมถึงการตรวจวัดสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือ ความฟิตของร่างกาย ซึ่งเป็นการทดสอดด้วยเทคโนโลยีวัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย (VO2Max) สำหรับนักกีฬา หรือ ผู้ที่ต้องการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย และคำแนะนำสำหรับการออกกำลังเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของร่างกาย

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพ) พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ทีมผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทีมนักกายภาพบำบัด ตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์ กายอุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยีที่ช่วยในการฟื้นฟูร่างกาย

แพทย์ประจำศูนย์