ศูนย์อายุรกรรมทรวงอก โรคระบบทางเดินหายใจ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์อายุรกรรมทรวงอก โรคระบบทางเดินหายใจ

แพทย์ประจำศูนย์