ศูนย์กุมารเวชโรคไต
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์กุมารเวชโรคไต

ศูนย์กุมารเวชโรคไต

ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย ให้การดูแลรักษาพยาบาลกับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคไต โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน

แพทย์ประจำศูนย์