รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้-B (45 ชนิด)
3,200 บาท
ราคารวม
3,200 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย