รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingles)
6,500 บาท
ราคารวม
6,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย