รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจวัคซีนขวบปีแรก (อายุ 1 เดือน- 12 เดือน)
8,500 บาท
ราคารวม
8,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย