โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ระยะเวลา : 5 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก แบบเหมาจ่ายชนิด 2 เข็ม

สามารถฉีดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่👨‍👩‍👧

 

โรคไข้เลือดออกสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย เราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน จากผลสำรวจ พบว่าการฉีดวัคซีนสามารถช่วยลดการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมาก

 

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 – 60 ปี
ฉีดได้ทั้งในคนที่เคยและไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน

 

⏰ระยะเวลาการซื้อโปรแกรม 5 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

และสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2567

 


ราคา   4,900   บาท


*หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติต้องทำหัตถการ และมีเวชภัณฑ์เพิ่มเติม
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กำหนดระยะการซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
  5. สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
  6. สามารถใช้บริการได้ที่ รพ.สินแพทย์ สาขาศรีนครินทร์ เท่านั้น

SHARE