โปรแกรมที่ 2 ตรวจสุขภาพตาค้นหาเบาหวานและโรคจอประสาทตาเสื่อม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 1 มกราคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาค้นหาเบาหวานและโรคจอประสาทตาเสื่อม

1.ตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)

2.ตรวจวัดความดันโลหิต , ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง , ดัชนีมวลกาย

3.ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A.)

4.ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)

5.ตรวจความดันลูกตา (Tonometer)

6.คัดกรองต้อกระจก

7.คัดกรองตาแห้ง, ต้อลม , ต้อเนื้อ

8.ตรวจจอตา (หลังขยายม่านตา) เพื่อดูระดับขั้นของเบาหวาน จอประสาทตาเสื่อม

9.ตรวจสแกนเลเซอร์ที่จุดรับภาพชัด (OCT Mac) พร้อมถ่ายรูปจอประสาทตา

10.ถ่ายภาพจอประสาทตา/ขั้วประสาทตาด้วยเครื่อง Fundus Camera

 


ราคา   2,490   บาท


เหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน,คนสายตาสั้นมากกว่า600,หรืออายุมากว่า 50 ปีขึ้นไป
*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค
ราคา
950 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit
ราคา
1,300 ฿