แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะอาหาร

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะอาหาร

ปัญหาโรคอ้วน🍰🍫🍭 ลดน้ำหนักด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วไม่ได้ผล😩

เทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคอ้วน ผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน😃

เป็นเทคนิคการรักษาอีกทางเลือกหนึ่ง 🩺

👉🏻ฟื้นตัวเร็ว

👉🏻มีแผลขนาดเล็ก

👉🏻เจ็บน้อย

👉🏻มีภาวะแทรกซ้อนต่ำ

👉🏻ไม่มีแผลที่หน้าท้อง หรือรอยแผลเป็นขนาดใหญ่

ลดภาวะแทรกซ้อนที่มากับโรคอ้วน🫀 อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจ  ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ  โรคข้อเสื่อม โรคไตวาย โรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมอง


ราคา   250,000   บาท


หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
  3. ระยะเวลาขายแพ็กเกจ 1 มีนาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแต้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน, ค่าตรวจรักษาก่อนและหลังการผ่าตัด, โรคประจำตัวขณะนอนโรงพยาบาล, ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในบางกรณี

SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร + ลำไส้ใหญ่ (Gastroscopy + Colonoscopy)
ราคา
27,500 ฿
แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)
ราคา
15,500 ฿