รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร + ลำไส้ใหญ่ (Gastroscopy + Colonoscopy)
27,500 บาท
ราคารวม
27,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย