แพ็กเกจฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า P.1

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมน้ำเลี้ยงข้อจะมีความผิดปกติ
คือ มีความเข้มข้นและความยืดหยุ่นลดน้อยลง เนื่องจากสาร Hyaluronic เสื่อมคุณภาพ ซึ่งการฉีดยาเข้าไปจะส่งผลให้ข้อเข่าลื่น
ลดการเสียดสีที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้
– ลดอาการปวดข้อเข่า
– ช่วยให้ข้อเคลื่อนไหวได้มากขึ้น
– ชะลอการผ่านตัดเปลี่ยนข้อเข่า
 

แพ็กเกจฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า P.1

แบบที่หนึ่ง : น้ำยา Synvise

ฉีด 1 เข็ม ราคา 26,000 บาท

 


ราคา   26,000   บาท


หมายเหตุ  

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ เวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.แล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
  3. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม2567
  4. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม หรือมียากลับบ้าน
  5.  เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages

โปรแกรมศูนย์กระดูกและข้อ
แพ็กเกจตรวจคัดกรอง MRI ข้อเข่า P.1
ราคา
6,900 ฿
โปรแกรมศูนย์กระดูกและข้อ
แพ็กเกจตรวจคัดกรอง MRI ข้อเข่า P.2
ราคา
12,000 ฿
โปรแกรมศูนย์กระดูกและข้อ
แพ็กเกจฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า P.2
ราคา
21,000 ฿