รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจตรวจคัดกรอง MRI ข้อเข่า P.2
12,000 บาท
ราคารวม
12,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย