ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Screening Normal

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
Stroke Fast track เพราะทุกนาทีคือชีวิต
.
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
เพราะโรคหลอดเลือดในสมองตีบ-แตก-ตัน คือ โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน หากเกิดโรคดังกล่าว จะทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง ส่งผลทำให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว
.
Stroke Screening Normal ราคา 6,500 บาท
.
หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด

ราคา   6,500   บาท

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว

ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ