แผนกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

          ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาท ให้บริการวินิจฉัย รัก…

เบอร์ติดต่อ
02-006-8888
ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์,วันพุธ และวันพฤหัสบดี : 
12.00 - 15.30 น.
วันอังคาร และ วันศุกร์ : 
12.00 - 17.00 น.
สถานที่
อาคารA ชั้น1

          ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาท ให้บริการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู สำหรับความผิดปกติของระบบประสาทอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ความผิดปกติของความจำไปจนถึงการผ่าตัดสมอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  โดยสมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่จะคอยควบคุมกลไกต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ควบคุมความคิด ความจำ และการเรียนรู้ หากพบว่ามีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับสมองหรือระบบประสาท ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพราะปัญหาดังกล่าวอาจก่อความรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพาต หรือเสียชีวิต ผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อเกิดโรคทางสมอง คือ ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกคุกคามการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดความรำคาญ เสียบุคลิกภาพ และสัมพันธภาพที่ดีในสังคม

          ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ มีความเพียบพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยทางด้าน ศัลยกรรมประสาท  โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือผ่าตัด ที่จะทำให้การผ่าตัดสมองของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด

โรคทางสมอง

  • เนื้องอกในสมอง

  • เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral Aneurysm)

  • เส้นเลือดผิดปกติในสมอง (AVM)

  • ถุงน้ำหรือซีสต์ในสมอง

  • การผ่าตัดรักษาน้ำคั่งในสมองและในผู้สูงอายุ

  • การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในสมอง โดยใช้เครื่องมือกำหนดพิกัดในสมอง

 

แพทย์ประจำศูนย์
ข้อเสนอดีๆที่แนะนำ

แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะอาหาร
ราคา
250,000 ฿
แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร + ลำไส้ใหญ่ (Gastroscopy + Colonoscopy)
ราคา
27,500 ฿
แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)
ราคา
15,500 ฿