เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมโรคไต
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธันยพร โพธิ์พุก
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-20:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14:00-20:00
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-12:00
08:00-17:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศศิธร คุณูปการ
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00
08.00-17.00
08.00-20.00