เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมโรคไต
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธันยพร โพธิ์พุก
 • อายุรศาสตร์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-20:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์
 • อายุรศาสตร์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14:00-20:00
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-12:00
08:00-17:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศศิธร คุณูปการ
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00
08.00-17.00
08.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กัมพล ปิยะศิริศิลป์
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
15:00-20:00