โปรแกรม ฝากครรภ์ เหมาจ่าย

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เพราะ สุขภาพคุณแม่และลูกน้อย เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

 

“ฝากครรภ์” เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจของว่าที่คุณแม่รู้ว่าตั้งครรภ์ เพราะดูแลครรภ์จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ชำนาญการจะร่วมกันในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรือติดตาม “พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์” “ตลอดช่วงระยะเวลา 9 เดือน” ซึ่งว่าที่คุณแม่ทั้งที่เคยมีประสบการณ์หรือที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการตั้งครรภ์ ก็อาจจะตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ และเกิดคำถามมากมายว่าต้องทำอะไร

 

แพ็กเกจฝากครรภ์ โดยทีมสูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

พร้อมดูแลโดยทีมสูตินรีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง ทีมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวก

ดูแลคุณแม่และครอบครัวในทุกช่วงเวลาที่มาติดตามสุขภาพครรภ์

 

 

แพ็กเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย


รายละเอียดประกอบด้วย


ติดตามตรวจสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ โดย สูตินรีแพทย์ รวม 9 ครั้ง

ติดตามตรวจสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ โดย สูตินรีแพทย์ชำนาญการ (แพทย์เจ้าของไข้) ตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์จนครบกำหนดคลอด 

 

 

ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ด้วย อัลตราซาวด์ รวม 9 ครั้ง

 • ตรวจอัลตราซาวด์ โดยสูตินรีแพทย์ชำนาญการ (แพทย์เจ้าของไข้) ในไตรมาสที่ 1, 2  และ ไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ (จำนวน 7 ครั้ง)
 • ตรวจอัลตราซาวด์คัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์โดยสูติแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ : ช่วงอายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์ จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจอัลตราซาวด์ชนิด 4 มิติ : ช่วงอายุครรภ์ 26-32 สัปดาห์ จำนวน 1 ครั้ง

 

 

รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในการฝากครรภ์ครั้งแรก

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
 • ตรวจหาหมู่เลือด (Rh)  
 • ตรวจหาหมู่เลือด ABO (ABO Blood Group) 
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg) 
 • ตรวจหาเชื้อ HIV (Anti HIV) 
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL หรือ Syphilis Ab IgG / IgM)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG) 
 • ตรวจหาโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย (Hb Typing) 
 • ตรวจหาโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย (Alpha Thalassemia Screening) 

 

 

รายการตรวจคัดกรองเบาหวาน ในขณะตั้งครรภ์

 1. ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (50gmGLT) ระหว่างไตรมาสที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง
 2. ตรวจคัดกรองโปรตีนรั่ว และน้ำตาลในปัสสาวะ (Urine Strip Test) ระหว่างการฝากครรภ์ จำนวน 9 ครั้ง
 3. ตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (NST : Non Stress Test) ช่วงไตรมาสที่ 3 จำนวน 2 ครั้ง
 4. วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (Tdap)  1 ครั้ง 
 5. ยาบำรุงครรภ์ วิตามิน เสริมธาตุเหล็ก และแคลเซียม

 

ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (50 gmGLT)

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes) เป็นหนึ่งในภาวะครรภ์เสี่ยง ที่มีอันตรายทั้งต่อแม่และลูกน้อย ขอแนะนำให้ตรวจในช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ อายุมาก มีประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน หรือ คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักตัวมาก น้ำหนักตัวขึ้นเร็ว การตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะช่วยให้แพทย์เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และช่วยดูแลให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

 

การตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ NST

เป็นการตรวจในช่วงไตรมาสที่ 3 ดูคลื่นอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ ดูการบีบตัวของมดลูกในขณะที่ใกล้ครบกำหนดคลอด ความถี่ในการตรวจจะขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณแม่ และทารกในครรภ์ร่วมด้วย โดยแพทย์จะพิจารณาและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

 

การตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ 

 

 

 

ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา โรงพยาบาลฝากครรภ์แถวรามอินทรา เราพร้อมให้การดูแลคุณแม่และลูกน้อยตลอด 24 ชั่วโมง โดยสูตินรีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลทารกแรกเกิด สามารถนัดหมายเพื่อพบแพทย์ได้เลย โทร 02-793-5000

 

 

*ใช้บริการได้ที่ รพ. สินแพทย์ รามอินทรา เท่านั้น

 


ราคา   23,000   บาท


เงื่อนไขแพ็กเกจฝากครรภ์

 • รวมค่าแพทย์ ,ค่าเวชภัณฑ์ ที่ใช้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด
 • รวมค่าตรวจอัลตร้าซาวด์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจ ตามจำนวนครั้งที่กำหนด 
 • รวมค่ายาบำรุงครรภ์ และแคลเซียม
 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (Tdap) สำหรับมารดา 1 ครั้ง เพื่อปกป้องลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์
 • สตรีตั้งครรภ์สามารถใช้บริการแพ็กเกจฝากครรภ์ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสูตินรีแพทย์ที่ท่านฝากครรภ์ด้วย หรือเฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ
 • ในกรณีแท้งบุตร หลังไตรมาสแรก จะคิดค่าบริการที่ผ่านมาตามจริง และคืนค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

 

รายการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ

 • การตรวจรักษาอาการผิดปกติ หรืออาการแทรกซ้อนต่าง ๆ 
 • กรณีมีโรคประจำตัว หรือ ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ ไม่สามารถใช้แพ็คเกจฝากครรภ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสูตินรีแพทย์
 • ตั้งครรภ์แฝด
 • ยารักษาโรคอื่น ๆ
 • การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม
 • การตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น ภาวะคลอดก่อนกำหนด ตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน ไทรอยด์ ตรวจ Covid-19 ก่อนคลอด เป็นต้น
 • การตรวจภายใน

 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ค่าบริการสามารถแบ่งชำระได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล

รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองทารกดาวน์เพิ่มเติม ในราคาพิเศษ

SHARE
Recommened Program & Packages

รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
แพ็กเกจฉีดเชื้อผสมเทียม IUI
ราคา
14,900 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
เด็กหลอดแก้วและอิ๊กซี่ (IVF&ICSI PACKAGE)
ราคา
159,000 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
ตรวจสุขภาพภาวะมีบุตรยาก (หญิง)
ราคา
7,200 ฿