ตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program / ATK)

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program / ATK)

ราคา 1,200 บาท

(รวมค่าแพทย์ และ ใบรับรองแพทย์)

 

ไม่ต้องจองล่วงหน้า  มาตรวจได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 2


ราคา   1,200   บาท


 
ตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program / ATK)

รวมค่าแพทย์ และ ใบรับรองแพทย์ ไม่ต้องจองล่วงหน้า มาตรวจได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 2

SHARE