โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ห่วงใยใส่ใจสุขภาพของคุณพ่อ ในช่วงเทศกาลวันพ่อ ขอมอบของขวัญเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงด้วย
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป อาทิ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ, มะเร็งต่อมลูกหมาก, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,
ตรวจการทำงานของไต และตรวจไขมันในเลือด เพื่อหาแนวทางป้องกันและรักษาได้ทันเวลา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566
.
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจร่างกายโดยแพทย์กระดูกและข้อ (Physical Examination)
3. ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)
5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
6. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)
7. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
8. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
9. ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
10. ตรวจเลือดคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร และ ลำไส้ (CEA)
11. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)
12. ตรวจเลือดคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
13. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile + LDL)
14. ตรวจการทำงานของตับครบชุด (Liver Function Test)
15. ตรวจปัสสาวะทั่วไปโดยสมบูรณ์ (Urine Analysis)
16. เอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ (Chest X-RAY)
17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
18. ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน (ABI)
19. ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ Echocadiogram (DF1100+589)
20. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (U/S Whole Abdomen)
21. ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (BMD)

ราคา   11,500   บาทSHARE