เวลาออกตรวจ
แผนกหู คอ จมูก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.นิดา ฉาบนาค
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-17:00
08:00-17:00
09:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.บุษรินทร์ สุทธิภิบาล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ดลฤทัย พัฒนาวิจิตร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3
ดูเพิ่มเติม
นพ.อภิพัฒน์ วิริยะ
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปวิณตรา ศิริภูธร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปิยะวรรณ ด่านวิไล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3
ดูเพิ่มเติม
นพ.พัฒน์วรงค์ ลิมป์ธีระกุล
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 2,4