เวลาออกตรวจ
แผนก ตา หู คอ จมูก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.พรวัสสา พัวพานิช
 • จักษุวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ออกตรวจ
ดูเพิ่มเติม
พญ.นิดา ฉาบนาค
 • โสต ศอ นาสิกวิทยา
 • นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00
09:00-17:00
13:00-20:00
09:00-17:00
17:00-20:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ดิษณ์กร คชไกร
 • จักษุวิทยา
 • ต้อกระจก
 • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านต้อหิน (Glaucoma)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
 • จักษุวิทยา
 • จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านจอประสาทตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อิสริน โตรักตระกูล
 • จักษุวิทยา
 • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.นวรัตน์ เกษมสุข
 • โสต ศอ นาสิกวิทยา
 • โรคจมูกและไซนัส
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00