เวลาออกตรวจ
แผนก ตา หู คอ จมูก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ดิษณ์กร คชไกร
  • จักษุวิทยา
  • อนุสาขาต้อหิน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
  • จักษุวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อิสริน โตรักตระกูล
  • จักษุวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.นวรัตน์ เกษมสุข
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • อนุสาขาโรคจมูกและไซนัส
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-17:00
08:00-17:00
12:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-12:00