ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
เรียงตาม : 
อาคารหลัก Main Building
ห้อง VIP2
ราคา : 5,000 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง VIP 2 (เด็ก)
ราคา : 5,000 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง VIP1
ราคา : 4,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง VIP 1 (เด็ก)
ราคา : 4,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยวพิเศษ 1
ราคา : 3,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก 1
ราคา : 3,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยวพิเศษ 2
ราคา : 3,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก 2
ราคา : 3,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องฟอกไต VIP
ราคา : 2,500 บาท/วัน
อ่านต่อ