โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพคเกจผ่าตัด
แพคเกจส่องกล้องทำหมันหญิง
ราคา
65,000 ฿
แพคเกจผ่าตัด
แพคเกจผ่าตัดส่องกล้องเลาะพังผืด
ราคา
87,000 ฿
แพคเกจผ่าตัด
แพคเกจผ่าตัดส่องกล้องท่อนำไข่
ราคา
110,000 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
แพคเกจส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวช
ราคา
49,000 ฿