โปรแกรมและแพ็กเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพ็กเกจกระดูกและข้อ
แพ็กเกจฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP
ราคา
8,900 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็คเกจฝากครรภ์ A
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจผ่าตัดและผ่าตัดส่องกล้อง
การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ Robotic Knee Replacement
ราคา
260,000 ฿
แพ็กเกจกระดูกและข้อ
แพ็กเกจฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP
ราคา
8,900 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็คเกจฝากครรภ์ A
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจผ่าตัดและผ่าตัดส่องกล้อง
การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ Robotic Knee Replacement
ราคา
260,000 ฿