โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพคเกจคลอดและแพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์
ราคา
19,000 ฿
แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (3 เข็ม)
ราคา
9,000 ฿
แพคเกจคลอดและแพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์
ราคา
19,000 ฿
แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (3 เข็ม)
ราคา
9,000 ฿