โปรแกรมและแพ็กเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
Special Check Up
Happy Summer Male Check Up
ราคา
11,500 ฿
Special Check Up
We Are Family 1
ราคา
10,000 ฿
Special Check Up
We Are Family 2
ราคา
13,500 ฿
Special Check Up
We Are Family 3
ราคา
2,700 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็คเกจฝากครรภ์ A
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจกระดูกและข้อ
แพ็กเกจฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP
ราคา
8,900 ฿
Special Check Up
Happy Summer Male Check Up
ราคา
11,500 ฿
Special Check Up
We Are Family 1
ราคา
10,000 ฿
Special Check Up
We Are Family 2
ราคา
13,500 ฿
Special Check Up
We Are Family 3
ราคา
2,700 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็คเกจฝากครรภ์ A
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจกระดูกและข้อ
แพ็กเกจฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP
ราคา
8,900 ฿