เวลาออกตรวจ
แผนกตา
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.พรวัสสา พัวพานิช
  • จักษุวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ดิษณ์กร คชไกร
  • จักษุวิทยา
  • ต้อกระจก
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านต้อหิน (Glaucoma)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
  • จักษุวิทยา
  • จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านจอประสาทตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อิสริน โตรักตระกูล
  • จักษุวิทยา
  • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00