เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไพโรจน์ มิตรมโนชัย
 • ศัลยศาสตร์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.หริรักษ์ ยอดยิ่ง
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10:00-13:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ยุพธิดา วรศรัณย์
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
08:00-13:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อิสริยา จงเอกสิทธิ์
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กษมา ชิตเมธา
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเต้านมและต่อมไร้ท่อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พรรักษา โอวาทชัยพงศ์
 • ศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาการผ่าตัดผ่านการส่องกล้องศัลยศาสต์ทั่วไป
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กนกลดา ศรีเกื้อ
 • ศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00