เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรมกระดูก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนกร ตะรุโณทัย
 • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปิยวัฒน์ จึงสมานุกูล
 • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วีรนนท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์
 • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-20:00
12:00-17:00
08:00-17:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สมบูรณ์ สหจารุพัฒน์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กมลชนก ชลปราณี
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไกรนนท์ วสุเพ็ญ
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อนันต์ ธาราชีวิน
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-12:00