จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี
แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี 13 สายพันธุ์ (4 เข็ม)
ราคา
10,071 ฿
แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี
แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี 13 สายพันธุ์ (3 เข็ม)
ราคา
8,081 ฿
แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี
แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี 13 สายพันธุ์ (1 เข็ม)
ราคา
2,987 ฿
แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี
แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี 10 สายพันธุ์ (4 เข็ม)
ราคา
7,938 ฿
แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี
แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี 10 สายพันธุ์ (3 เข็ม)
ราคา
6,114 ฿