เวลาออกตรวจ
แผนก X-RAY
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ภาวิดา วัธนธาดา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1
ดูเพิ่มเติม
พญ.วริศรา ชัยชลทรัพย์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณัฐญา เรืองรัตนอัมพร
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิรินุช วัฒนะไพบูลย์สุข
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.สัณห์สิรี สุดชื่น
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทชั้นสูง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุวภัทร อินทปัญญ์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 3,4,5
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 5
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุธีรา ภัทรปรีชาการ
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรดา สนธิถาวร
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 3
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 5
ดูเพิ่มเติม
นพ.มีนัท อัชรพงศ์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 3
ดูเพิ่มเติม
พญ.ภิญญา จันทร์จารุวงศ์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 3
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,5
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3

*หมายเหตุ : พญ.วริศรา ชัยชลทรัพย์ - งดออกตรวจวันที่ 7 มี.ค. 2563 - พญ.ภาวิดา วัธนธาดา ออกตรวจแทน เวลา 08:00-20:00