เวลาออกตรวจ
แผนกนิติเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.พัฒนา กิจไกรลาศ
  • แพทย์ชำนาญการด้านนิติเวช
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
19:30-21:00

*หมายเหตุ : นพ.พัฒนา กิจไกรลาศ - เข้าเฉพาะวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1,3,5