เวลาออกตรวจ
แผนกนิติเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรมน บุ่งสุด
  • นิติเวชศาสตร์
  • แพทย์ชำนาญการด้านนิติเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00