วัดระดับภูมิแอนตี้บอดี้ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 SARS-CoV2 IgG

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนโควิด-19 ฉีดแล้ว มีภูมิแอนตี้บอดี้ต่อโควิดหรือไม่

การตรวจระดับภูมิแอนตี้บอดี้ ต่อโควิด-19 (Covid-19 Antibody Level Test) เป็นวิธีตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิแอนตี้บอดี้ต่อเชื้อ SARS-CoV2 ในส่วนของ Spike Protein (หรือ โปรตีนส่วนหนาม) ที่เป็นส่วนสำคัญในการนำเชื้อโรคเข้าสู่เซลล์ และทำให้ร่างกายเราเกิดการติเชื้อ

สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ หรือ ผู้ได้รับการฉีดวัคซีน ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นเพื่อต่อต้านเชื้อ โดยระดับของภูมิต้านทานที่มีมากเพียงพอ จะช่วยลดโอกาสติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ลงได้

1. เชื้อโควิด-19 เข้าสู่เซลล์คนเราได้อย่างไร

เมื่อร่างกายได้รับการสัมผัสเอาสารคัดหลั่งจากคนที่มีเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย เชื้อโควิด-19 จะใช้ส่วนของโปรตีนหนาม (ที่เรียกว่า RBD Spike Protein) จับกับตัวรับ (Receptor) ที่ผนังเซลล์ ทำให้ไวรัสแทรกตัวเข้าสู่เซลล์ร่างกายจึงเกิดการติดเชื้อ

 

2. วัคซีนโควิด-19 ทำงานอย่างไร

เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนหนามเป็นหลัก และไปทำหน้าที่จับกับโปรตีนหนาม ทำให้เชื้อโควิดเข้าสู่เซลล์ของร่างกายมนุษย์ไม่ได้

วัคซีน Astrazeneca, Moderna หรือ Pfizzer เป็นวัคซีนเทคโนโลยีที่สร้างมาโดยใช้วิธีฉีดสารพันธุกรรมโปรตีนหนาม เมื่อฉีดแล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนหนามขึ้นมา

วัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm เป็นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมที่ใช้เชื้อตายมาทำวัคซีน เมื่อฉีดแล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสทั้งตัว รวมทั้งภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนหนามด้วย

 

3. ฉีดวัคซีนแล้ว รู้ได้อย่างไรว่ามีภูมิต้านทาน

สามารถใช้วิธีการตรวจวัดระดับ Neutralizing Andibody ดูปริมาณความเข้มข้นของซีรั่ม ที่ช่วยยับยั้ง การติดเชื้อโควิดในหลอดทดลอง ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ยากมาก ในงานวิจัยส่วนใหย่ จึงใช้วิธีวัดระดับภูมิต้านทานโปรตีนหนาม (anti RBD Spike Protein) เป็นตัววัดผล

 

4. ฉีดวัคซีนแล้ว ควรตรวจได้เมื่อไร

  • หลังฉีด Astrazeneca / Moderna / Pfizer ภูมิจะขึ้นเมื่อเดือนที่  หลังฉีดเข็มแรก
  • หลังฉีด Sinovac / Sinopharm ภูมิจะขึ้นเมื่อฉีดครบ 2 เข็ม ไปแล้ว 1 เดือน

 

5. ระดับภูมิคุ้มกันโปรตีนหนามมากน้อยแค่ไหนถึงจะป้องกันโควิด-19 ได้

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด ถึงระดับตัวเลขที่แน่นอน แต่ยิ่งมีค่าที่สูงมากแสดงว่ายิ่งดี

จากข้อมูลการตรวจระดับภูมิคุ้มกัน โดย Abbot test ที่มีค่าตั้งแต่ 840 AU/ MI หรือ ตรวจโดย Roche test ที่มีค่าตั้งแต่ 132 U / ml เป็นระดับที่องค์การอนามัยโลก WHO ยอมรับสามารถใช้ Plasma มาใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้

 

6. หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ภูมิคุ้มกันขึ้นแล้วจะคงอยู่ได้นานไหม

จากการศึกษา พบว่าระดับภูมิคุ้มกันจะลดลง 50% ในระยะเวลาประมาณ 8 เดือน ดังนั้น อาจจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในอนาคต

 

7. เมื่อตรวจพบภูมิแอนตี้บอดี้ขึ้นแล้ว ต้องใส่หน้ากากอนามัย ต่อหรือไม่

เนื่องจากภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ดังนั้น หลังการฉีดวัคซีน โควิด-19 ยังคงต้องปฏิบัติตนตามแนววิถีใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และ รักษาระยะห่างทางสังคม ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรค โควิด-19


ราคา   1,200   บาทSHARE