ศูนย์โรคหัวใจ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา