เวลาออกตรวจ
ศูนย์สมองและระบบประสาท
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.บริวัตร คูณะรังษี
  • ประสาทวิทยา
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-20:00
07:00-19:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เพิ่มพูน วรรณกิตติ
  • ประสาทวิทยา
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
08:00-20:00