เวลาออกตรวจ
ศูนย์ไตเทียม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศศิธร คุณูปการ
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไตในภาวะวิกฤติ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ญาธิป อุษณกรกุล
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16:00-20:00
09:00-15:00