ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

แผนกอายุรกรรม โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทุกสาขา ประกอบไปด้วยศูนย์ต่างๆ ดังนี้

 

แพทย์ประจำศูนย์