ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

แพทย์ประจำศูนย์