วัคซีนเพื่อลูกรัก Package 2 ( 2 เดือน ถึง 1 ปีครึ่ง )

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เพื่อลูกรักแข็งแรง ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามวัย

วัคซีน เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับลูกน้อย ซึ่งยังมีภูมิต้านทานโรคไม่เพียงพอ นอกจากวัคซีนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแล้ว โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ได้เพิ่มทางเลือกแพคเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อยซึ่งประกอบด้วยวัคซีนเสริมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้หนู ๆ ได้รับวัคซีนอย่างครบครันตามกำหนด

 

วัคซีนเพื่อลูกรัก Package 2 ( 2 เดือน ถึง 1 ปีครึ่ง )

2 เดือน :

 • วัคซีนรวม 6 โรค : คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป ไวรัสตับอักเสบบี
 • วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส ครั้งที่ 1

4 เดือน :

 • วัคซีนรวม 5 โรค : คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป
 • วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส ครั้งที่ 2

6 เดือน :

 • วัคซีนรวม 6 โรค : คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป ไวรัสตับอักเสบบี
 • วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส ครั้งที่ 3 ( กรณีแบบ 3 ครั้ง )

9 เดือน – 1 ปี :

 • วัคซีนไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1
 • วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม

1 ปีครึ่ง :

 • วัคซีนรวม 5 โรค : คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป

 

ระยะเวลาขายแพ็กเกจ : ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567

** ราคารวมค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์ * ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.ในแต่ละครั้ง *


ราคา   12,000   บาท


*หมายเหตุ

 1. ระยะเวลาขาย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567
 2. ราคารวมค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์ * ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.ในแต่ละครั้ง *
 3. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. กรณีมารับวัคซีนไม่ตรงตามนัด ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางการให้วัคซีนหรืออาจงดให้วัคซีนเพื่อความเหมาะสมต่อสุขภาพของเด็ก โดยไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. สำหรับการพิจารณาชนิดของวัคซีนที่ให้ ขึ้นอยู่กับสุขภาพของเด็ก และ ดุลยพินิจของแพทย์ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเด็ก ๆ แต่ละคนอัตราค่าบริการรวมค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์ * ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.ในแต่ละครั้ง *

SHARE
Recommened Program & Packages

วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
วัคซีนไอพีดี IPD 10 สายพันธุ์ แบบ 4 เข็ม
ราคา
9,000 ฿
วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
วัคซีนไอพีดี IPD 10 สายพันธุ์ แบบ 3 เข็ม
ราคา
6,500 ฿