วัคซีนเพื่อลูกรัก Package 2 (2เดือน ถึง 1 ปีครึ่ง)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนเพื่อลูกรัก Package 2 (2เดือน ถึง 1 ปีครึ่ง)

2 เดือน   ประกอบด้วย รวม 5 โรค หรือ 6 โรค : วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป ไวรัสตับอักเสบบี

วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส ครั้งที่ 1

4 เดือน   วัคซีนรวม 5 โรค หรือ 6 โรค : คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป  ไวรัสตับอักเสบ บี

วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส ครั้งที่ 2

6 เดือน   วัคซีน รวม 6 โรค : คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ฮิป ไวรัส ตับอักเสบบี

วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส ครั้งที่ 3 (กรณีแบบ 3 ครั้ง)

9 เดือน – 1 ปี  วัคซีนไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1

วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม

1 ปีครึ่ง  วัคซีนรวม 5 โรค : คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป (5 โรค)


ราคา   12,000   บาท


เพื่อลูกรักแข็งแรง ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามวัย

วัคซีน เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับลูกน้อย ซึ่งยังมีภูมิต้านทานโรคไม่เพียงพอ นอกจากวัคซีนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแล้ว โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ ได้เพิ่มทางเลือกแพคเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อยซึ่งประกอบด้วยวัคซีนเสริมต่างๆ เพื่อช่วยให้หนูๆ ได้รับวัคซีน อย่างครบครันตามกำหนด

 

**หมายเหตุ :

  • ราคานี้รวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์ ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลในแต่ละครั้ง
  • ไม่สามารถขอคืนเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนลดอื่นๆ ได้
  • กรณีมารับวัคซีนไม่ตรงตามนัด ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางการให้ หรือ อาจงดให้วัคซีนเพืื่อความเหมาะสมต่อสุขภาพของเด็ก โดยไม่สามารถขอคืน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • สำหรับการพิจารณาชนิดของวัคซีนที่ให้ ขึ้นอยู่กับสุขภาพของเด็ก และดุลยพินิจของแพทย์ เพื่อให้ เหมาะสม และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในเด็กแต่ละคน
  • แพคเกจวัคซีนนี้ใช้ได้เฉพาะ รพ.เด็กสินแพทย์ เท่านั้น
  • อัตราค่าบริการดังกล่าว ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ