เวลาออกตรวจ
แผนกรังสีวิทยา
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.นิธิภา จิรตระกูลชัย
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.มินทร์ พันธ์พิเชฐ
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุภัค ชุติไพจิตร
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ทอปัด แพทย์สมาน
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.รัชรีย์ ฐาปนกุลศักดิ์
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธัญญารัตน์ วัฒนเศรษฐสิริ
  • รังสีวิทยาทั่วไป
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.นภัสวรรณ์ ศรีนันต์วรา
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วารุณี พูลสวัสดิ์
  • สาขารังสีวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 5 ของเดือน